Istočna Srbija - Štubej, pećina Ceremošnja »
Istočna Srbija - Štubej, pećina Ceremošnja »


Pešačka tura na severoistočnim obroncima Homoljskih planina, preko Štubeja, uz posetu manastiru Vitovnica i pećini Ceremošnji, bogatoj pećinskim nakitom.

Detaljnije informacije

View full calendar

O autoru

client-photo-1
Explore Serbia
Explore Serbia je organizacija koja radi na razvoju i promociji avanturističkog i seoskog turizma Srbije i Balkana. Mi smo avanturisti koji kombinuju svoja lična iskustva, interesovanja i znanje u kreiranju avanturističkih tura, kao i ukazivanju na značaj boravka u prirodi.