Povlen u proleće - Prvi maj, hiking »
Povlen u proleće - Prvi maj, hiking »


Povlen je najviša od Valjevskih planina, koju čine više vrhova gde je najviši Mali Povlen sa 1347 m, zatim Srednji Povlen 1301 m i Veliki Povlen 1271 m. Povlen ima trapezast oblik, a planinsko bilo je blago nagnuto i pošumljeno. Sam greben Malog Povlena je relativno uzak, ali se sastoji od blagih humova između kojih je usečeno nekoliko plitkih vrtača.

Na ovoj pešačkoj turi ići ćemo na sva tri vrha Povlena. Planina je posebno lepa u proleće i sa njenih vrhova se pružaju veličanstveni vidici na okolinu. Prethodno ćemo obići i vidikovac Velika stena na jezeru Rovni.

Povlen
View Location

Detaljnije informacije

View full calendar

O autoru

client-photo-1
Explore Serbia
Explore Serbia je organizacija koja radi na razvoju i promociji avanturističkog i seoskog turizma Srbije i Balkana. Mi smo avanturisti koji kombinuju svoja lična iskustva, interesovanja i znanje u kreiranju avanturističkih tura, kao i ukazivanju na značaj boravka u prirodi.