17.oktobar 2021.
Datumi
1 dan
Trajanje
+7
Godine
laka
Kategorija
Kanjon Trešnjice
Lokacija

Bistra planinska reka Trešnjica izvire ispod planine Povlen u zapadnom delu Srbije i posle 23 km dugog toka uliva se u Drinu, nedaleko od Ljubovije. Neposredno pre ušća u Drinu, Trešnjica je izdubila nekoliko kilometara dugu krečnjačku klisuru, duboku oko 500 m, sa uspravnim liticama, koja na pojedinim mestima poprima odlike kanjona, naročito u zoni ušća Tribuće u Trešnjicu. Ovaj rezervat prirode je poznat i po koloniji beloglavog supa. Atraktivnost područja upotpunjuju očuvani vodotoci, ostaci dva srednjevekovna utvrđenja i etno objekti.

Idemo na pešačku turu gde ćemo videti zanimljivu i netaknutu prirodu kanjona Trešnjice koje je jedno od idealnih mesta za pešačenje. Nakon pešačenja sledi poseta šarmantnom mestu Vrhpolje na obali Drine.

MESTO POLASKA Novi Sad, po dogovoru

Beograd, pakiralište opštine Novi Beograd

VREME POLASKA 5.10h (Novi Sad)

6.30h (Beograd)

UKLJUČENO U CENU Prevoz minibusom iz Beograda

Vodič, obilasci prema programu i organizacija ture

NIJE UKLJUČENO Ručak

Ostali nepomenuti troškovi

Dodatne napomene:

 • Oprema za turu kanjon Trešnjice: Duboke planinarske cipele sa vibram đonom ili sportske patike sa jačim đonom, ranac, slojevita garderoba, prilagođena vremenskim uslovima, preporučujemo štapove, poneti dovoljno vode i nešto hrane (grickalice, sendviči, voće).
 • Podaci o pešačkoj stazi:
  • Dužina: 14 km
  • Ukupni uspon/spust: oko 700 m
  • Težina: laka, pešači se po zemljanim putevima i delom makadamom
  • Trajanje: oko 6h sa pauzama
 • Za realizaciju ture, neophodno je minimum 18 prijavljenih.
 • U organizovanom prevozu obavezno je nošenje zaštitnih maski.
 • Data cena je za članove „Explore Serbia“. Informacije o članstvu možete naći ovde. Za one koji nemaju člansku kartu, cena iznosi 2900 dinara.
 • Prevoz iz Novog Sada: doplata iznosi 1000 dinara.
 • Sopstveni prevoz: za ovu turu sopstveni prevoz nije moguć, jer početna i krajnja tačka pešačenja nije ista.
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili nepovoljnih vremenskih uslova, krajnji rok za za obaveštavanje o odlaganju ili otkazu ture je 3 dana pre polaska.

Korišćene fotografije:

Specijalni rezervat prirode kanjon Trešnjice

Klisura reke Trešnjice je stavljena pod zaštitu radi očuvanja jednog od poslednjih staništa i populacije prirodne retkosti beloglavog supa (Gyps fulvus Habl.) i staništa drugih retkih i ugroženih životinjskih vrsta koje naseljavaju živopisne klisure Trešnjice i Tribuće.

Klisura se nalazi u Podrinju (Azbukovački kraj), na oko 10 kilometara udaljenosti jugoistočno od opštine Ljubovija. Nalazi se u donjem delu rečnog toka i proteže pravcem istok-zapad u dužini od nekoliko kilometara. Bistra planinska reka Trešnjica izvire ispod Povlena u zapadnoj Srbiji i, posle 23 km dugačkog toka, uliva se u reku Drinu nedaleko od Ljubovije. Neposredno pre stapanja sa Drinom, Trešnjica je izdubila nekoliko kilometara dugu krečnjačku klisuru. Duboka oko 500 m, sa liticama koje se uspravno uzdižu iznad toka plahovite reke, klisura na pojedinim mestima poprima odlike kanjonske doline, posebno u zoni ušća Tribuće u Trešnjicu. Naglašenoj plastici klisure doprinose bočne klisurice Dubrašnice i Sušice, ustrmljene litice, sipari, otvori i potkapine.

Najveći deo rezervata obrastaju šume i šikare crnog graba (Carpinus orientalis), cera (Quercus cerris), kitnjaka (Quercus frainetto), crnog bora (Pinus nigra), kleke (Juniperus oxycedrus) i mnogih drugih toploljubivih vrsta.

U klisuri Trešnjice gnezde se mnoge ptice grabljivice, poput surog orla (Aquila chrysaetos), vetruške (Falco tinnunculus), jastreba kokošara (Accipiter gentilis), kopca ptičara (Accipiter nisus) i mišara (Buteo buteo). Ipak, ova klisura se raspoznaje, pre svega, po koloniji beloglavog supa (Gyps fulvus), koja je zahvaljujući organizovanom hranilištu, sve brojnija i stabilnija.

Na tom području žive i mnoge vrste sisara: divlja svinja, lisica, veverica, zec, tvor, šumski puh, a ima i ježeva, vidri i slepih miševa. Brza planinska reka hladne vode Trešnjica utočište je potočne pastrmke.

Organizator ture je turistička agencija Explore Balkans doo. Uz ovaj program važi Pravilnik o izvođenju tura Explore Balkans doo.
Prema članu 79. Zakona o turizmu za jednodnevne ture nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja
1

Beograd - Valjevo - Savković

 • Polazak iz Novog Sada u 5.10h
 • Polazak iz Beograda u 6.30h
 • Putovanje ka Valjevu i Osečini. Usputna pauza. Na polaznu tačku u selu Savković stižemo oko 10h. Kratka priprema za pešačenje.
2

Kanjon Trešnjice pešačka tura

 • Polazak na pešačku stazu koja kreće iz sela Savković od Razbojišta do sela Gornje Košlje. Zatim se nastavlja do Jeličkih stena na 820 m sa kojih se pruža fenomenalan pogled na okolinu. Ukoliko budemo imali sreće ugledaćemo i beloglave supove u letu.
 • Staza nastavlja dalje ka Malom Gradu (360 m). Predstavlja ostatke starog utvrđenja, za koje se ne zna pouzdano iz kog je perioda. Nepravilne je osnove prilagođene terenu sa donžon kulom ovalnog oblika. Njegova visina na nekim mestima iznosi do 7 m. Na severnom uzvišenju, veoma strmom i sa svih strana nepristupačnom, ali sa dobrim pogledom na dolinu Trešnjice su ostaci Velikog grada.
 • Nastavak stazom kroz kanjon reke Trešnjice, gde ćemo videti ušće atraktivne reke Tribuće, njene pritoke. Staza završava u selu Gornja Trešnjica.
 • Podaci o pešačkoj stazi: laka, dužine 14 km, sa ukupnim usponom/spustom od oko 700 m, trajanje oko 6h sa pauzama. Staza je pogodna za početnike u planinarenju.
3

Gornja Trešnjica-Vrhpolje-Beograd

 • Nakon pešačenja, vožnja do Vrhoplja, šarmantnog mesta na obali Drine.
 • Ručak u restoranu na obali Drine i slobodno vreme do 18h.
 • Povratak za Beograd gde stižemo oko 22h.
kanjon Trešnjice
par beloglavih supova
Etno selo Vrhpolje
Kanjon Tribuće
Planina Bobija u jesen
Planina Tornička Bobija
Planina Bobija