Avanturistički turizam

 

Avanturistički turizam je vid turizma specifičnih ili posebnih interesa i može biti bilo koja aktivnost turista koja uključuje dve od sledeće tri komponente:

  • Fizičku aktivnost
  • Kulturnu razmenu ili interakciju
  • Kontakt sa prirodom

Slobodno vreme, turističke i rekreativne potrebe postaju sve značajnija komponente u svakodnevnom životu ljudi, koji sve više tragaju za emocionalnim stimulansom, tražeći ambijent, estetiku i atmosferu.

Svrha ovog web portala je da ukaže na značaj avanturističkog turizma i njegove određene vrste koje mogu najpre da se razvijaju u Srbiji, kao i da se nakon sagledavanja i valorizacije resursa izvedu smernice koje mogu biti podrška vlastima i poslovima u početnoj fazi razvoja, kako bi se odredila ključna područja za razvoj avanturističkog turizma i nagalasile koristi za ruralno stanovništvo i okolinu.

Avanturistički turizam postaje sve popularniji u svetu, pozitivno utiče na ljude, okolinu i ekonomski rast. Sve je više turističkih destinacija koje žele da razvijaju upravo ovaj vid turizma i zbog toga postoji potreba da se postave principi koji mogu poslužiti kao smernice za održivi razvoj.

Turizam specifičnih ili posebnih interesa

Novi trendovi na turističkom tržištu su uticali na pojavu specifičnih oblika turizma (turizma posebnih interesa) koji se razlikuju od masovnog turizma u tome što postoji fokus na nove oblike turizma koji imaju potencijal da zadovolje potrebe turista i domaćina, uključujući avanturistički turizam, turizam zasnovan na prirodi, ruralni, kulturni, turizam zasnovan na nasleđu i događajima.

Osnova razvoja avanturističkog turizma je bogatstvo prirodnih resursa i povoljan geografski položaj zemlje. To je vrsta turizma koja može najpre da se razvije jer ne zahteva velika ulaganja i dobro napravljanom strategijom razvoja, Srbija bi se pozicionirala kao nova destinacija sa bogatom i raznovrsnom ponudom na međunarodnom tržištu avanturističkog turizma.

Održivi razvoj turizma

Novi ili alternativni turizam zbog promena na strani turističke tražnje, zasnovan je na konceptu održivog razvoja i odgovorne razmene za sve učesnike jer je obostrano koristan za turiste i lokalne zajednice. Jedna od bitnih karakteristika turističke tražnje je želja za boravkom u nezagađenoj i zaštićenoj životnoj sredini i potencijalni turisti spremni su da podnesu i veće troškove, ukoliko im to obezbeđuje boravak u turističkoj destinaciji čije su karakteristike u skladu sa njihovim zahtevima, željama, potrebama i očekivanjima.

Turizam ispred kojih stoje prefiksi koji daju posebne opise, kao što je ekoturizam, avanturistički, kulturni turizam i drugi, služe da ukažu na kvalitativne razlike u odnosu na masovni turizam i koje zadovoljavaju potrebe turista da se angažuju u oblicima ponašanja koja, u najboljem slučaju, mogu biti opravdana kao društveno odgovorna.

Smatra se da je održiv svaki vid turizma koji trajno doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine, prirodnih i stvorenih resursa, kulturnih vrednosti i integriteta lokalne zajednice. Primena koncepta održivog razvoja podrazumeva minimiziranje negativnih i maksimiziranje pozitivnih uticaja turizma na okruženje i raspoložive resurse.

Ukupna održivost turističke destinacije je u neposrednoj vezi sa ostvarivanjem ravnoteže između:

  • tipa i obima turističkih aktivnosti u destinaciji i
  • kapaciteta prirodnih i stvorenih resursa.

Za uspešnost takvog procesa značajno je ostvarivanje partnerstava između ključnih aktera – učesnika (javni sektor, turistička privreda, nevladine organizacije, lokalna zajednica, mediji i dr.). Pravilno određivanje mesta i uloge svakog od navedenih učesnika i usklađivanje međusobnih odnosa je ključno za postizanje održivosti razvoja u okviru turističke destinacije.

Share this:
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
 

Izjave korisnika naših usluga

Sa ture 1. maj - Sopotnica, rafting Limom, kanjon Uvca:

"Organizacija je bila uglavnom dobra, video sam mesta za koje nisam znao ni da postoje. Tako da je cela akcija barem za mene bila u pravom smislu značenja ISTRAŽI SRBIJU. Sledeći put malo više akcenta staviti na nas gastro turiste... hrana je mogla biti bolja... Ostalo ... daleko iznad očekivanja."

Veljko Petrović

Kontakt

Ukoliko želite bilo kakvu informaciju možete nam pisati na:
info@explore-serbia.rs

Takođe, možete nas pozvati telefonom na broj +381 69 655 777.