Speleoturizam (caving)

Ovde možete saznati više informacija o Speleoturizmu.
 

Pećine su podzemni oblici kraškog reljefa nastali hemijskom i mehaničkom erozijom atmosferske vode koja se sa površine sliva kroz pukotine i kanale u unutrašnjost krečnjaka. Hemijsko dejstvo vode se sastoji u tome što ona na svom putu rastvara krečnjak, proširuje pukotine i pretvara ih u pećine i jame. Pri tome se krečnjački rastvor, kalcijum-bikarbonat taloži u vidu pećinskog nakita. Procesom hemijske i mehaničke erozije podzemni kanali se znatno proširuju; ako su kanali razvijeni horizontalno nastaju pećine.

Nauka o proučavanju pećina i drugih podzemnih kraških oblika reljefa zove se speleologija.

Danas su posete pećinama jedan od značajnih vidova turizma. Speleoturizam je doživeo procvat početkom osamdesetih godina XX veka, kada je zabeleženo da je pećine širom sveta posetilo 26 miliona ljudi.

Prema ciljevima speleoture se mogu biti:

– klasične

– sportske

– naučno-istraživačke

Pećine u Srbiji

U našoj zemlji kraški tereni su najzastupljeniji u Istočnoj Srbiji i na tom području je najveći broj pećina, dok je najduži Ušački pećinski sistem (6.185 m) u kanjonu reke Uvac u blizini Sjenice (Ušačka, Ledena pećina i Bezdan jama).

Za turističke posete su uređene sledeće pećine:

– Zlotske pećine (Lazareva i Vernjikica) u blizini Bora,

– Resavska pećina u blizini Despotovca,

– Rajkova pećina u blizini Majdanpeka,

– Ceremošnja kod Kučeva,

– Ravništarka kod Kučeva,

– Stopića pećina na SI strani Zlatibora,

– Potpećka kod Užica,

– Petnička pećina kod Valjeva.

Proučavanjem pećina u našoj zemlji bavi se nekoliko speleoloških klubova koji organizuju i obuku za zainteresovane.

Detaljnije o speleoturizmu…

Postoje različite vrste pećina i njihova klasifikacija je složena. Prema hidrografskim karakteristikama mogu biti rečne i suve; prema poreklu mogu biti antropogene, vulkanske, veštačke, kraške, abrazivne, termalne i dr; prema geomorfološkim karakteristikama mogu biti obalske, viseće, vodopadne, kraterske, priobalne itd.

Kraške pećine su najbrojnije u svetu, ime su dobile po oblasti Kras u Sloveniji, jer je u toj oblasti prvi put istražen hemijski proces međusobne reakcije kišnice obogaćene ugljenikom i krečnjaka. Ovom reakcijom nastaju stalagtiti i stalagmiti, koji su inače glavni ukras kraških pećina. Krečnjački ukrasi koji vise sa svoda su stalaktiti, a oni koji se uzdižu sa tla stalagmiti.

Brzina formiranja pećinskih ukrasa nije velika i uglavnom zavisi od klimatskih uslova. U jednoj pećini u Belgiji utvrđeno je da pećinski nakit raste 5 mm za godinu dana, dok je u Postojnskoj pećini u Sloveniji za rast od 5 mm potrebno 5 hiljada godina. Stalaktite nazivaju i „dnevnikom događaja spoljašnjeg sveta“. U njima je moguće otkriti delove davno izumrlih biljaka, čestica pepela, koje je davno izbacio vulkan.

Veliki broj pećina koje posećuju turisti specijalno je opremljen: napravljene su podzemene železničke pruge, a pojedini prostori se koriste kao koncertne dvorane ili restorani. Za plovidbu po podzemnim rekama i jezerima turistima su na raspolaganju mali čamci.

Share this:
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
 

Izjave korisnika naših usluga

"Jedan od najlepših izleta koji sam doživeo. Sve je bilo odlično organizovano od strane ljudi iz udruženja Explore Serbia, nemam nikakvih zamerki."

Stevan Jovićević

Kontakt

Ukoliko želite bilo kakvu informaciju možete nam pisati na:
info@explore-serbia.rs

Takođe, možete nas pozvati telefonom na broj +381 69 655 777.