Tours to the First May

Pešterska visoravan

Pešter Plateau - hiking with myths and legends about Serbian Siberia

Pešterska visoravan je kraška visoravan u jugozapadnoj Srbiji, na nadmorskoj visini od 1100 do 1250 metara. Najveće je polje u
Price of the tour
2 days
+7
easy