Sokolske planine - putevima podrinja, vrh Rožanj 973 m »
Sokolske planine - putevima podrinja, vrh Rožanj 973 m »


Sokolska planina koja se često naziva i u množini Sokolske planine, jedna je od četiri planine koje čine grupu Podrinjskih planina zajedno s Jagodnjom, Boranjom i Gučevom. Najviši vrh Sokolske planine je Rožanj (973 m) i nalazi se na tromeđi opština Osečina, Ljubovija i Krupanj.

Na obroncima planine, na jednoj steni ispod najvišeg vrha nalaze se ostaci utvrđenja Soko grad, a ispod njega se nalazi manastir Svetog Nikole - Soko.

Planina je najverovatnije dobila ime po starom gradu Soko, a grad, po mnoštvu sokolova koji su se oko njega legli. Turci su okupacijom grada zadržali domaće ime Soko, što je i najvažniji dokaz da je utvrđenje postojalo i ranije, pre dolaska Turaka. 

Na ovoj pešačkoj turi ići ćemo do najvišeg vrha Rožanj, posetićemo Soko grad, manastir Soko i etno selo „Sokolske kolibe“.

Sokolske planine
View Location

Sokolske planine

Detaljnije informacije

View full calendar

O autoru

client-photo-1
Explore Serbia
Explore Serbia je organizacija koja radi na razvoju i promociji avanturističkog i seoskog turizma Srbije i Balkana. Mi smo avanturisti koji kombinuju svoja lična iskustva, interesovanja i znanje u kreiranju avanturističkih tura, kao i ukazivanju na značaj boravka u prirodi.