Kamena Gora Explore Serbia

Šta radimo?

Istraži Srbiju – Explore Serbia je organizacija koja radi na razvoju i promociji avanturističkog i seoskog turizma Srbije i Balkana.

Kroz naš rad ukazujemo na značaj boravka u prirodi i održivog razvoja turizma. Osnovani smo u junu 2009. godine kao neprofitno udruženje.

Kreiramo i organizujemo ture za naše članove koje su kombinacija više aktivnosti (rafting, pešačenje, planinarenje, biciklizam, kajaking, kanjoning, penjanje, itd) sa smeštajem i ishranom uglavnom u seoskim domaćinstvima.

Ture nisu bazirane samo na aktivnostima u prirodi, već obuhvataju i obilazak kulturno-istorijskih spomenika i upoznavanje sa tradicijom.

U opisu naših tura, uvek stoji napomena što se tiče kategorije i napora koji se savladava. U većini slučajeva, radi se o rekreativnim turama sa aktivnostima koje može svako da izvede.

Cilj izvođenja ovih tura je upoznavanje Srbije i Balkana i ukazivanje na značaj saradnje između regionalnih i lokalnih zajednica.

Partnerstvo sa turističkom agencijom

Radi razvoja avanturističkog turizma koji je u skladu sa Statutom Udruženja i u skladu sa Zakonom o turizmu, sklopili smo partnerstvo sa turističkom agencijom Koral turs d.o.o. iz Rume koja uspešno posluje već 20 godina i poseduje licencu za organizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostransvu (broj licence OTP 11/2013). Na ovaj način smo spojili naše dobro poznavanje destinacija u Srbiji, koje su pogodne za razvoj avanturističkog turizma i profesionalizam agencije u organizaciji pouzdanog prevoza i smeštaja.

Šta vama omogućava naše partnerstvo?

 • Mogućnost plaćanja pojedinih tura na rate
 • Sigurnu i bezbednu vožnju
 • Pored Beograda, organizaciju prevoza iz Rume i Novog Sada
 • Mogućnost izbora kvalitetnijeg smeštaja
 • Organizaciju događaja sa kolegama iz vaše firme (tzv. team building programa)
 • Pratnju turističkog vodiča
 • Razvoj i promocija specifičnih oblika turizma posebnih interesa – prevashodno avanturističkog turizma Srbije i Balkana, kao i promocije ruralnog turizma
 • Razvoj receptivnog turizma Srbije i ukazivanja na značaj održivog razvoja turizma,
 • Unapređenje omladinske politike, kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena mladih, promocije sporta i rekreacije,
 • Podizanje ekološke svesti građana, borba protiv klimatskih promena i ukazivanje na značaj i čuvanje prirodnih i kulturnih resursa
 • Razvijena turistička ponuda i različitih vidova avanturističkog turizma u Srbiji
 • Prepoznatljivost Srbije na međunarodnom turističkom tržištu po ovom vidu turizma
 • Revitalizacija seoskih područja i obnova seoskih domaćinstava koja bi služila za smeštaj turistima
 • Smanjivanje depopulacije u seoskim područjima, koja je pored niskog nataliteta, posledica i napuštanja seoskih domaćinstava usled migracije mladog stanovništva.

Udruženje „Istraži Srbiju“ je registrovano 19. januara 2010. godine u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

Naziv u prevodu na strani jezik: Association „Explore Serbia”

Sedište i adresa: Skopljanska 40/1, 11080 Beograd – Zemun, Republika Srbija

Matični broj: 28004168

PIB: 106439728

Tekući račun: 220-113195-07, Procredit Bank

Reference – učešće na konferencijama/sajmovima/projektima

Dani Balkana u Minhenu, mart 2016:

Ućešćem na manifestaciji Dani Balkana u Minhenu, predstavili smo ponudu avanturističkog turizma Balkana, kroz ture i promotivni materijal.

Sa glavnom idejom i temom “Nepoznati kutak Europe: Otkrij Balkan!”, cilj je bio da prikažemo jednu stranu Balkana, koja je od većine ljudi u Nemačkoj do sada bila potpuno skrivena. Predstavili smo Srbiju i Balkan kao mesto koje poseduje jedinstven krajolik, drevnu istoriju i neistraženu kulturu.

Dani Balkana MinhenDani Balkana MinhenDani Balkana Minhen

1) Prva regionalna konferencija avanturistickog turizma AdventureNEXT u Ohridu od 10 – 12. maja 2016. 
 • Učestvovali smo na događaju koji predstavlja značajan korak za razvoj avanturističkog turizma Balkana
 • Događaj je organizovala američka organizacija the Adventure Travel Trade Association (ATTA) gde je prisustvovalo više od 300 delegata – stranih turoperatora, turoperatora sa Balkana, predstavnika medija, regionalnih vladinih i nevladinih organizacija.

 

2) Treća konferencija avanturizma u Nišu 17. Aprila 2016. 

3) Sajam turizma u Beogradu, februar 2015.

 • Učešće na YUTA tribini „Novi trendovi i inicijative za unapređenje receptivnog turizma“
1) Building Adventure Tourism in the Western Balkans, decembar 2016. i mart 2017.

Sertifikovani smo od strane ATTA – the Adventure Travel Trade Association, prošavši kroz višednevnu obuku „Razvoj avanturističkog turizma zapadnog Balkana“, gde smo unapredili postojeća znanja i stekli nove veštine.

AdventureEDU Western Balkans certificateAdventureEDU Western Balkans certificate

2) Nacionalni park Tara, februar 2015. 

Razvoj inkluzivnog monitoringa zaštićenih područja Zapadne Srbije

Unapređenje kvaliteta slobodnog vremena mladih talenata, kroz promociju gradskih prirodnih resursa mart – decembar 2017:

Uspešno smo realizovali projekat za mlade talente kroz edukativne i terenske radionice na kojima smo promovisali prirodne resurse na teritoriji grada Beograda (Ada Huja, Ada Međica, Veliko ratno ostrvo).

Glavni cilj je bio poboljšanje kvaliteta slobodnog vremena mladih, kroz promociju boravka u prirodi i aktivnosti u gradskim prirodnim resursima. Ukazali smo na njihov značaj i ekološku zaštitu. Učenici su aktivno učestvovali u ekološkoj akciji, upoznali su se biljnim i životinjskim svetom lokaliteta, kao i dostupnim rekreativnim sadržajima.

Unapređenje kvaliteta slobodnog vremena starijeg stanovništva na teritoriji opštine Zemun 15. mart – 15. maj 2016:

Za starije stanovništvo na teritoriji opštine Zemun, uspešno smo realizovali projekat koji je za cilj imao promociju pešačenja kao rekreativne aktivnosti, radi poboljšanja psiho-fizičkog stanja učesnika. Kroz radionice i organizaciju tri izleta za 300 učesnika, ukazali smo na značaj fizičke aktivnosti i rekreacije i njihovog pozitivnog uticaja na zdravlje i oporavak organizma. Pored boravka u prirodi, izleti su obuhvatali i posetu kulturno-istorijskim spomenicima.