USLOVI KORIŠĆENJA WEBSAJTA

Hvala što ste posetili naš internet sajt www.explore-serbia.rs .Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: Sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast

UPOTREBA INTERNET SAJTA

Upotrebom Sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Sajt je vlasništvo turističke agencije Explore Balkans doo koja koristi brend Explore Serbia – Istraži Srbiju.

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio, video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo turističke agencije Explore Balkans doo, ili su na internet sajt postavljeni sadržaji uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Upotreba sadržaja sajta

Svi Sadržaji sa Sajta se ne smeju menjati na bilo koji način, reprodukovati ili javno prikazivati ili distribuirati, odnosno na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe, bez dozvole vlasnika sajta. Materijali na ovom sajtu zaštićeni su autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigu ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine.

Ukoliko prekršite bilo koji od uslova korišenja sajta, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.
Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Za korišćenje sadržaja za lične, nekomercijalne i informativne svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost vlasnika sajta, pod uslovom da se zadrže sve napomene o autorskim pravima. Sadržaj se ne sme menjati i kopirati bez navođenja izvora informacija. Kada se preuzima sadržaj ili fotografija neophodno je navesti ime sajta i linkom označiti tačnu stranicu sa koje je sadržaj preuzet.

Sadržaji na društvenim mrežama

Sadržaji i informacije sa sajta mogu se deliti putem društvenih mreža, bez traženja i dobijanja dozvole Explore Balkans doo. Sadržaj se može deliti ili direktno sa sajta ili kopiranjem linka i postavljanjem na profil lica koje deli sadržaj.

Informacije

Na sajtu možete naći linkove ka drugim sajtovima. Explore Balkans doo nije odgovorna za njihov sadržaj i politiku zaštite privatnosti i odriče se bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

  • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj
  • Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale
  • Sadrže klevete, vređaju
  • Povređuju pravo intelektualne svojine

Urednici sajta ne mogu snositi odgovornost za eventualne greške prilikom unosa i ne mogu u potpunosti garantovati tačnost i potpunost podataka, tako da korisnici sajta preuzimaju sadržaje na sopstvenu odgovornost. Izmene na Sajtu se mogu raditi u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.

Svi materijali, povratne informacije ili informacije druge vrste koje dostavite Explore Balkans doo povodom ovog sajta, neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Explore Balkans doo će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa tim, Explore Balkans doo nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i može ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe – upotreba, modifikacija, objavljivanje,  javno prikazivanje i sl. i bez navođenja izvora.
Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Mere u slučaju kršenja pravila i uslova korišćenja:

  • Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sajta u komercijalne svrhe. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost vlasnika sajta.
  • Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije. U slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.
    Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje

Privatnost

Explore Balkans doo zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage pojedinih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve. Svako prikupljanje takvih podataka biće sprovedeno u skladu sa politikom privatnosti, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Izmena uslova korišćenja

Explore Balkans doo može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ovih uslova.

Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

Mailing lista

E-mail adrese članova mailing liste se čuvaju u našoj bazi podataka. Mailing lista je napravljena radi slanja novih informacija o turama Explore Balkans doo i drugih korisnih informacija. Članovi se dobrovoljno prijavljuju na listu i svakog trenutka se mogu odjaviti sa liste. E-mail adrese članova su zaštićene, neće se koristiti u druge svrhe, davati trećim licima niti zloupotrebljavati na neki drugi način

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Explore Balkans doo nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog Sadržaja.