PRAVILNIK O IZVODJENJU IZLETA/TURA

Explore Balkans doo (dalje: Agencija) pruža uslugu organizacije putovanja, izleta i razgledanja.

Prijava za turu

Agencija svoje poslovanje i prodaju obavlja putem Interneta, odnosno vrši online prodaju putovanja putem sajta https://explore-serbia.rs/ U skladu sa time, Ugovor o pružanju usluga-potvrda o putovanju zaključuje se elektronskim putem između Agencije i korisnika usluga.

Ugovor je zaključen onog trenutka kada Agencija izda Putniku Potvrdu o putovanju elektornskim putem, a nakon što Putnik uplati odgovarajući iznos za Putovanje, koji je definisan u Programu putovanja Program) i koji sadrži predugovorno obaveštenje.

Prijavu Putnik dostavlja elektronski putem rezervacionog sistema na sajtu https://explore-serbia.rs/, putem e-maila na adresu info@explore-serbia.rs, telefonskim pozivom, SMS-om, putem WhatsApp-a, Vibera-a na broj +38163655777. Putnik se za putovanje može prijaviti i u turističkim agencijama koje imaju sa Agencijom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (Posrednik).

Aktivnosti u prirodi

Agencija prilikom izvođenja tura organizuje aktivnosti u prirodi koje podrazumevaju određeni rizik. Putnik tim aktivnostima pristupa na sopstvenu odgovornost i sam snosi sve posledice, koje eventualno mogu nastati po njega.

Za pešačke i planinarske ture koje Agencija organizuje i izvodi u Srbiji važi da su svi putnici osigurani u slučaju nezgode. Prilikom prijave za turu, a najkasnije 2 dana pre izvođenja ture, potrebno je da nam pošaljete ime i prezime i vaš JMBG.