Rezervacija

Da. Rezervacija je neophodna kako bi vam bilo zagarantovano mesto za turu. Neophodna je zbog angažovanja vodiča, opreme i svega ostalog što utiče na uspešnu realizaciju ture.

U slučaju da odustante od putovanja, morate nas na vreme obavestiti. Ukoliko turu otkažete 3 dana pred turu ili se na sam dan ture ne pojavite, novac se ne refundira.

Molimo vas da pročitate naš pravilnik o izvođenju tura, gde su u članu 10. precizno navedeni uslovi refundacije u slučaju otkaza.

Moguće da nećete biti u mogućnosti da odštampate potvrdu koju smo vam poslali e-mailom. Nema potrebe da je štampate, jer ćemo vas imati na spisku putnika. Molimo Vas da obavezno ponesete vašu ličnu kartu.